ระบบงานกันซึม Water Proofingระบบงานกันซึม Water Proofingระบบงานกันซึม Water Proofingระบบงานกันซึม Water Proofingระบบงานกันซึม Water Proofing

 

 

  • Acrylic Water Based
  • PU Water Based
  • PU 1K Solvent- Based
  • Cememtious Waterproofing Slurry
  • Epoxy Tar

ระบบงานกันซึม Water Proofing

คุณสมบัติ
✔ มีการยึดเกาะดีกับเกือบทุกพื้นผิว
✔ ทนต่อรังสียูวี ไม่เหลือง
✔ มีความทนน้ำและสภาพอากาศดีมาก
✔ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำเข้าพื้นผิวดีมาก
✔ มีความยึดหยุ่นสูง
✔ ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ

การนำไปใช้
✔ ใช้ทาภายนอก, ทนน้ำด้านบวก
✔ ทาได้ทั้งแนวราบและแนวตั้ง
✔ ใช้ทาป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ทั้งหลังคา, ระเบียง หรือผนัง


ระบบงานกันซึม Water Proofing

คุณสมบัติ
✔ เหนียว และ ทนทาน
✔ ไม่จำเป็นต้องปูตาข่ายเพื่อเสริมแรง
✔ มีการยึดเกาะ, ความทนน้ำและสารเคมีดีมาก
✔ สามารถทาบนพื้นผิวได้หลากหลาย
✔ เป็นสูตรน้ำจึงไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ

การนำไปใช้
✔ ใช้ทากันการรั่วซึมโครงสร้างปูนก่อ ปูนฉาบ
✔ ใช้ทากันการรั่วซึมให้กับหลังคาคอนกรีต, ผนัง, ระเบียง,
ดาดฟ้าและพื้นที่ที่โดนน้ำ


ระบบงานกันซึม Water Proofing

คุณสมบัติ
✔ กันการรั่วซึมได้ดีเยี่ยม
✔ มีการยึดเกาะดีกับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต,
ปูนฉาบ, งานก่ออิฐ เป็นต้น
✔ มีความยืดหยุ่นสูง แม้อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลง
✔ พื้นผิวเรียบ ไร้รอยต่อ 

การนำไปใช้
✔ ใช้เพื่อปกป้องพื้นผิวคอนกรีตจากการเข้าทำลายของน้ำ
✔ งานกันซึมและงานพื้น
✔ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน


ระบบงานกันซึม Water Proofing

คุณสมบัติ
✔ มีความยืดหยุ่นดี
✔ ต้านทานต่อรอยแตกร้าวเล็ก
✔ ใช้งานง่าย สามารถฉาบหรือทา
✔ มีแรงยึดเกาะดี ไม่ต้องทารองพื้น
✔ ทาบนพื้นผิวคอนกรีตชื้นได้
✔ ไม่เป็นพิษ, สามารถทาถังเก็บน้ำดื่มได้
✔ เนื้อละเอียดทำให้ได้พื้นผิวเรียบ

การนำไปใช้
✔ งานกันซึมภายในบ่อน้ำดื่ม, ถังเก็บน้ำ รางน้ำ
✔ งานกันซึมก่อนการปูกระเบื้องหรือก่อนการปิดทับ
ด้วยวัสดุอื่น เช่น ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ
✔ งานกันซึมบริเวณระเบียง กันสาด พื้นห้องครัวและห้องน้ำ
ซึ่งมีการเทปูนทับหน้า
✔ งานกันซึมโครงสร้างที่โดนน้ำฝน เช่น สะพาน, ทางยกระดับ


ระบบงานกันซึม Water Proofing

คุณสมบัติ
✔ การยึดเกาะดีเยี่ยม
✔ ทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม
✔ ทนทานต่อการขัดถูและแรงกระแทกดีเยี่ยม
✔ ใช้กับโครงสร้างที่แช่น้ำตลอดเวลาได้
✔ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน หรือโครงสร้างที่ฝังใต้ดินได้

การนำไปใช้
✔ โครงสร้างที่ติดทะเล
✔ เคลือบผิวโลหะ
✔ งานท่อส่ง
✔ งานบ่อบำบัดน้ำเสีย 

© 2015  VISTAINNO.COM All Rights Reserved.