• DECOCrete
  • ECOCEM-SLC

Quartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz Carpets


DECOCRETE (เดคโค่กรีต) เป็นผงสีซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับงานเคลือบแกร่ง งานตกแต่งผิวหน้า งานปูน งานผนัง และพื้นคอนกรีต เพื่อให้เกิดความสวยงาม มีสีให้เลือกหลากหลาย

คุณสมบัติ
✔ พื้นผิวคอนกรีตแข็งแรงมีความหนาแน่นสูง
✔ ทนต่อรังสี UV ไม่ซีดจาง
✔ ลดรูพรุนของคอนกรีต ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
✔ เพิ่มความทนทานต่อการขัดถูได้ดี
✔ ทนแรงกระแทก
✔ ทนทานต่อการสึกกร่อน
✔ ป้องกันฝุ่น
✔ ทำความสะอาดง่าย

การนำไปใช้
   เหมาะสำหรับงานตกแต่งผิวหน้างานปูนทั้งพื้นและผนังงานคอนกรีต งานรีสอร์ท โรงแรม อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย เป็นต้้น


Quartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz CarpetsQuartz Carpets

ECOCEM-SLC (อีโค่เซม เอส.เอล.ซี) เป็นโพลิเมอร์ซีเมนต์ดัดแปลงพิเศษ ชนิดมีสี และเป็นวัสดุสำหรับปรับระดับพื้นซีเมนต์ให้เรียบได้ระดับชนิดไหลตัวเองได้ โดยติดตั้งที่ความหนา 3-8 มิลลิเมตร มีสีให้เลือกหลากหลาย สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ
✔ มีการไหลตัวที่ดี
✔ พื้นผิวไม่เป็นฝุ่น
✔ มีความแกร่ง
✔ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
✔ ไม่เป็นพิษและไม่กัดกร่อน
✔ ยึดเกาะได้ดีกับผิวคอนกรีตเดิม
✔ รับแรงได้สูง
✔ ไม่หดตัว และแห้งตัวได้เร็ว

การนำไปใช้
   เหมาะสำหรับงานตกแต่งงานปูน งานคอนกรีต งานรีสอร์ท บ้านพักอาศัย โรงแรม และอุตสาหกรรมขนาดกลาง เป็นต้น และยังเหมาะสำหรับซ่อมพื้นคอนกรีตที่หลุดร่อน เป็นหลุม-บ่อ ไม่ได้ระดับ มีน้ำขัง ให้ได้ระดับที่ต้องการ

Polyurethane Concrete
Application thickness polyurethane concrete 6 - 9 mm

คุณสมบัติ
✔ ผิวเรียบ,ไม่ลื่น, ไร้รอยต่อ, พื้นผิวทึบน้ำ
✔ ช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้างตั้งแต่ -40°c ถึง 120°c
✔ มีค่าการยึดเกาะ, ความทนทานต่อการขัดถูเสียดสี, ความทนทานต่อแรงกระแทกดีเยี่ยม
✔ หลังติดตั้งเสร็จสามารถเข้าใช้งานได้เร็วภายใน 12-24 ชั่วโมง
✔ ทำความสะอาดง่าย, สามารถฉีดล้างด้วยน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาด, บำรุงรักษาง่าย
✔ ทนทานต่อสารเคมี
✔ ทนต่อความชื้นและสภาพอากาศ
✔ ไม่มีกลิ่นรบกวนขณะติดตั้ง
✔ เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA เรื่องการควบคุมปริมาณสารที่สกัดออกมา
จากสารเคลือบผิวที่ทำจากพอลิเมอร์

การนำไปใช้
TERRACRETE-HF1 สามารถใช้รองรับการใช้งานหนัก ป้องกันการลื่นไถล ,
สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน, การกัดกร่อนเนื่อง
จากสารเคมี, การขัดถูเสียดสีจากการสัญจร, บริเวณที่มีการหกรั่วไหลของ
ของเหลวร้อน,พื้นที่ซึ่งต้องใช้ไอน้ำร้อนหรือน้ำร้อนในการทำความสะอาด
พื้นที่ที่แนะนำให้ใช้งาน ได้แก่
✔ โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
✔ โรงงานผลิตสารเคมี
✔ อุตสาหกรรมยา
✔ โกดังและพื้นที่เก็บสินค้า
 

© 2015  VISTAINNO.COM All Rights Reserved.