Epoxy  Self-Leveling Epoxy  Self-Leveling Epoxy  Self-Leveling Epoxy  Self-Leveling
   Injection System ระบบซ่อมแซมรอยร้าวที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น การขยายตัวและหดของพื้นและผนังปูน ตัวเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง การทรุดตัวไม่เท่ากันขององค์อาคาร การบรรทุกน้ำหนักเกิน เหล็กเสริมภายในเกิดสนิม การหดตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความชื้น
    ระบบ Injection เป็นวิธีประสานรอยแตกร้าว โดยใช้กาว Epoxy ซึ่งมีแรงยึดเกาะสูง ยึดติดให้เป็นเนื้อเดียวกัน การซ่อมรอยร้าวด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงมาก

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมแซม

  ✔ FLAW INJECT
  ✔ NEOBOND SL
  ✔ TerraFlex
  ✔ ISO-100P
  ✔ ORTHO 679P
  ✔ SPONGE INJECT
  ✔ S.W.C. 901


 

© 2015  VISTAINNO.COM All Rights Reserved.